+421 918 696 237 hviezdicky@hviezdicky.sk

Akonáhle dieťa oslávi tretie narodeniny, rodičovi zaniká nárok na rodičovský príspevok (s výnimkou tzv. „predĺženého“ rodičovského príspevku z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do 6 rokov veku).Aj po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa, kým je dieťa považované za nezaopatrené, môže rodič naďalej poberať prídavok na dieťa vo výške 23,52 eur mesačne. Je však potrebné, aby si rodič splnil oznamovaciu povinnosť voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj:  Malo dieťa 3 roky? Stiahnite si tlačivo na účely prídavku na dieťa | Aktuálne | Peniaze a zákony | Babetko.Rodinka.sk.