Denný plán činností

Každý pracovný deň sme Vám k dispozícii od 07:30 do 17:30 h. Počas dňa máme tieto aktivity:

07:30 (do 08:30)    Príchod dieťaťa do materskej školy, voľná hra

08:45 – 09:00         Ranné roztancovanie a rozcvičenie (zdravotné cvičenia)

09:00 – 09:20         Hygiena a desiata

09:40 – 10:25          Edukačné aktivity  (za pekného počasia v záhrade)

10:30 – 11:20             Aktívny pobyt vonku za kazdého počasia  (exteriérové hry, atletika/gymnastika)

11:20 – 12:30           Hygiena, obed, do pyžamiek, rozprávka

12:30 – 14:00           Popoludňajšia relaxácia / oddychové činnosti / spánok

14:15 – 15:15            Edukačné  a hrové aktivity, krúžky (za pekného počasia vonku)

15:15 – 15.40           Hygiena a olovrant

15:40 – 17:00          Voľná hra (za pekného počasia vonku), druhý olovrant, odchod dieťaťa domov

 

Počas roka organizujeme aj:

intenzívny predplavecký výcvik  v máji a júni zameraný na rýchly plavecký pokrok a samostatný pobyt vo vode a korčuliarsky výcvik zameraný na plynulý pohybu na ľade a základy korčuliarskej techniky v zime (10 lekcií počas 2 týždňov)

plážové aktivity v lete na Magio pláži,

– korčuliarsky kurz a pri vhodných podmienkach korčuľovanie  na prírodnej ľadovej ploche v parku

výlety

exkurzie

návštevy divadelných predstavení

divadielko v materskej škole, kúzelník

karnevaly a dni v maskách niekoľkokrát ročne (Halloween, Fašiangy, Deň detí)

oslavy narodenín a menín detí

Vianoce, Veľká noc, besiedky

– spoločné aktivity pre rodičov a deti

IMG_2326

  • Kontaktujte nás: