Dokumenty školy

Školský vzdelávací program je prístupný v priestoroch materskej školy.

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017 (kliknite na link)

Hodnotiaca správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2015/2016 (kliknite na link)

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie (kliknite na link)

 

  • Kontaktujte nás: