Krúžky

V MŠ ponúkame pravidelnú popoludňajšiu krúžkovú činnosť podľa jednotlivých tried a vyspelosti detí :

Angličtina Hocus – Lotus, Native, Playful  5 x týždenne

Prvé kroky v hudbe a speve

Všeobecná tanečná príprava

Športová príprava – kombinácia gymnastiky, cyklistiky, florbalu a všeobecnej športovej prípravy podľa ročných období

 

Okrem toho  organizujeme kurz plávania a korčuľovania a zapájame sa do Turnaja 4 škôlok vo florbale a Turnaja roztlieskavačiek KID ´S CHALLENGE

 

 

 

 

  • Kontaktujte nás: