+421 918 696 237 hviezdicky@hviezdicky.sk

Väčšina detí prijíma zmeny s napätím. Keď sa (možno po prvý raz v živote) musia na celý deň odlúčiť od svojich rodičov, môžu pociťovať veľké obavy, neistotu a strach. Tento strach z odlúčenia od rodičov sa nazýva separačná úzkosť. Je na nás dospelých, aby sme im pomohli  čo najskôr ju prekonať.

child-tantrum

Typy separačnej úzkosti

Každé dieťa je iné a každé sa vyrovnáva s úzkosťou svojím vlastným spôsobom. Niektoré deti môžu zažívať až extrémne fyziologické prejavy, keď ich odlúčia od blízkych. Prejavia sa zvýšeným tepom, búšením srdca, či rapídnym zvýšením hladiny stresových hormónov.

Známe sú 3 typy reakcie detí na stres z odlúčenia: aktívna, tichá a agresívna reakcia. Nie je nijakým prekvapením, že reakcia na stres u dieťaťa občas nápadne pripomína to, ako na stres reagujú tí, ktorí sa oň doteraz starali.

Rodičia, ktorí sú sami aktívni voči škôlke, v triede na pár minút zostanú aby sa priateľsky porozprávali s pani učiteľkou a zároveň tí, ktorí sa doma pozitívne vyjadrujú o materskej škole, majú spravidla deti, ktoré sa tiež aktívne vyrovnávajú so stresovou situáciou a dobre reagujú na to, keď zostanú v škôlke bez rodičov. Aj keď si pri odchode rodičov pár minút poplačú, rýchlo sa zapoja do činností a popoludní vítajú rodičov s radosťou a úsmevom.

Deti, ktorých rodičia sú menej aktívni, radšej rýchlo odovzdajú deti ráno do škôlky a ponáhľajú sa preč, sú menej ochotné komunikovať s ostatnými deťmi a cítia sa viac odstrčené. Trvá dlhšie, kým sa upokoja, menej sa zapájajú do činností s inými deťmi a zvládanie separačnej úzkosti postupuje iba pomaly.

Deti rodičov, ktorí dávajú dokonca aj rečou tela najavo svoje vlastné obavy,  o škôlke sa negatívne vyjadrujú, alebo dokonca škôlkou strašia (no veď počkaj, toto ti v škôlke zakážu), reagujú na stres z odlúčenia veľmi emocionálne, dokonca záchvatmi zlosti a plaču. Plač je pritom dlhotrvajúci a dieťa nepociťuje úľavu, ani keď preň rodič popoludní príde. Separačná úzkosť môže byť často nezvládnuteľná a dieťa aj celý rok rok prichádza do škôlky s veľkým plačom a neochotou.

Čo robiť so separačnou úzkosťou v triede

1. Vysvetlite rodičom, ako môžu svojím správaním ovplyvniť separačnú úzkosť svojho dieťaťa.

2. Vytvorte v triede obrázkový denný rozvrh, ktorý pomôže deťom rozoznať, kedy môžu očakávať návrat rodičov.

3. Vaša trieda nech je miestom pokoja a láskavej starostlivosti.

Ako môžu rodičia svojím správaním ovplyvniť separačnú úzkosť svojho dieťaťa

Jedným zo spôsobov, ako pozitívne ovplyvniť správanie rodičov, je zorganizovať orientačný deň pre rodičov ešte pred prvým dňom ich dieťaťa v škôlke. Počas neho vysvetlite, ako by mali pristupovať k dochádzke svojho dieťaťa do škôlky. Niektorí rodičia sami nemajú dobrú skúsenosť so škôlkou a svoje negatívne predstavy a spomienky nevedomky prenášajú na svoje deti.  Môžete rodičom ponúknuť aj zopár príkladov pozitívnych vyjadrení, ktoré môžu hovoriť svojim deťom, aby ich lepšie pripravili na prvý deň v materskej škole.

Obrázkový denný rozvrh

Mnoho aurozvrhtorov sa zhoduje na tom, že deti, a to najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia, môžu aj doma pociťovať nestabilitu, neistotu a stres. Pritom každé dieťa túži po stabilite, pevnom dennom rozvrhu, ktorý mu dáva istotu a pocit bezpečia, daný rutinou opakujúcich sa a predvídateľných činností. Pedagógovi dáva obrázkový rozvrh činností možnosť dieťaťu ukázať, v ktorej fáze dňa sa nachádza, čo bude nasledovať a kedy môže očakávať rodičov. Pre dieťa je veľmi dôležité vizuálne si spracovať, že po ranných činnostiach nasleduje pobyt vonku, po ňom obed a spánok a keď sa vyspí, prídu rodičia.

Trieda nech je miestom pokoja a starostlivosti

Začať deň pokojnými rutinnými činnosťami, ktoré deti majú rady, je cesta k dlhodobému pocitu bezpečia a istoty. Tieto pocity veľmi uľahčia dieťaťu prekonať separačnú úzkosť. Prvý z rituálov začína už pri dverách. Privítajte dieťa, skloňte sa k nemu tak aby ste si videli z očí do očí a s úsmevom a láskou sa mu prihovorte. Úsmev, objatie, prípadne ťapnutie si s dieťaťom dlaňou o dlaň sú prvým signálom, že sa nemusí báť. Keď si dieťa odloží svoje veci a vstúpi do triedy, nechajte ho  pripnúť si svoje meno a obrázok na tabuľu so zoznamom detí, ktoré sú v ten deň v škôlke. Keď sú už všetky deti v triede, zaspievajte si pesničku na privítanie. Jeden z našich obľúbených ranných rituálov je aj nakŕmenie a pozdravenie rybičiek a korytnačiek.

Čo robiť, a čo nie keď dieťa prvý deň v škôlke plače (pre rodičov aj pre pedagógov)

  • Nikdy sa nesnažte dieťa podplatiť ani urobiť s ním dohodu “niečo za niečo” (dám ti toto, keď prestaneš plakať)
  • Nikdy ich neposielajte ani neberte domov, ak plačú v škôlke. Radšej si dohodnite skrátený režim a pobyt v škôlke predlžujte postupne. Môžete začať hodinkou – dvomi, z 2 hodín na 4, na celé dopoludnie a až potom, keď dieťa zvládne dopoludnie, prejdite na popoludňajší spánok. Ak by ste plačúce dieťa vzali domov, nabudúce bude plakať ešte viac. U nás v škôlke  je dieťa prvý deň s rodičom a až nasledujúce dni sa rodič po dohovore s dieťaťom postupne na dlhší čas vzďaľuje. Vždy pritom povie, kedy sa vráti (po desiate, po prechádzke, po obede). Obrázkový rozvrh, na ktorom dieťaťu ukážete presne kedy môže očakávať rodiča, pri tom veľmi pomáha. 
  • Hovorte o škôlke pozitívne a s úsmevom.
  • Zostaňte pokojní, nezvyšujte hlas.
  • Ak sa ostatné deti sťažujú na plačúce dieťa, hovorte s nimi o tom s pochopením. My v škôlke deťom vysvetľujeme, prečo nové dieťa plače a snažíme sa ich motivovať k tomu, aby mu ukázali, čo zábavné a zaujímavé robia.
  • Dajte dieťaťu najavo, že rozumiete jeho úzkosti. (Ja viem, že plačeš preto, že ti chýba mamička. Príde, keď sa vrátime z prechádzky/naobedujeme/vyspíme/pohráme). 
  • Pozývajte dieťa k aktivitám, ale netlačte naň, ak sa zatiaľ drží bokom. Nevypytujte sa dieťaťa podrobne, nechajte ho spracovať svoje myšlienky. Buďte láskaví a trpezliví, žiadna separačná úzkosť netrvá večne 🙂

 

Súkromná škôlka Hviezdičky – Starlets www.hviezdicky.sk

Spracované podľa PRE K-PAGES, Inspiration for Early Education, http://www.pre-kpages.com/separation-anxiety-in-preschool/