Najnovšie

Deň: 3. mája 2021

Zápis na školský rok 2021/22 – individuálne vzdelávanie
Zápis na školský rok 2021/22 – individuálne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Aby sme Vám uľahčili podávanie žiadostí a poskytli všetky potrebné informácie, pripravili sme pre Vás informačný webinár o individuálnom plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý sa uskutoční v piatok, 7. mája 2021 o 12.00 h. prostredníctvom online platformy ZOOM. Link na stretnutie získate po registrácii na tomto linku.

Ak ste rozhodnutí požiadať o individuálne vzdelávanie Vášho dieťaťa v našej materskej škole, stiahnite si a vyplňte žiadosť a podpísanú nám ju pošlite na adresu: SMŠ Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava do 31. mája 2021. Na individuálne vzdelávanie prijímame v školskom roku 2021/22 maximálne 20 detí.