Najnovšie

Rok: 2022

Začíname v piatok, 2. septembra 2022!
Začíname v piatok, 2. septembra 2022!

Milí rodičia, milé deti,

Po prázdninovej prestávke vás opäť privítame v našej materskej škole.

Keďže začiatok školského roku tento rok vychádza na piatok, využijeme to na dvojnásobný štart nového školského roku 😊

Služby škôlky môžete využiť už v piatok, 2. septembra 2022 od 7. 30 h. do 17:30 h. Tento termín môžu využiť všetky deti, pokračujúce aj novonastupujúce.

Slávnostne aj s veselým programom otvoríme školský rok v pondelok, 5. septembra 2022. Tento termín odporúčame novonastupujúcim deťom.

Rodičia novonastupujúcich detí dostanú na vyplnenie Dotazníky o dieťati pri nástupe do škôlky.

Prevádzková doba je od 2. 9. 2022 od 7.30 do 17.30 h.

Rodičovské stretnutia sú naplánované takto:

  1. septembra 2022 o 15. 30 h. pre 1. triedu a o 16.30 h. pre 2. triedu.

O vaše deti sa počas rodičovských stretnutí radi postaráme.

Tešíme sa na vás všetkých, želáme krásny oddychový deň a uvidíme sa čoskoro opäť v škôlke.

Tím Hviezdičiek

 

Stali sme sa centrom programu Dr. Sindelar
Stali sme sa centrom programu Dr. Sindelar

Klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Doc. Dr. Brigitte Sindelar pôsobila 10 rokov na Univerzitnej klinike pre neuropsychiatriu detí a mládeže vo Viedni. Od roku 1981 pracuje v súkromnej praxi a vedie sieť poradenských centier pre deti a mládež. Zároveň pôsobí na Súkromnej univerzite Sigmunda Freuda vo viedni ako prorektorka pre vedu a výskum a v oblasti akademického vzdelávania a odbornej psychoterapeutickej prípravy. Je nositeľkou Rakúskeho čestného vyznamenania za vedu a umenie.

Už v 70-tych rokoch začala Brigitte Sindelar zostavovať metódu na terapiu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií. Autorka vychádza z poznatkov kognitívnej a vývojovej psychológie a priebežne metódu aktualizuje. Jej výskum potvrdil, že oslabenia čiastkových funkcií v spracovávaní informácií môžu predstavovať príčinu porúch učenia a správania sa dieťaťa.

V našej MŠ realizujeme včasný skríning, diagnostiku a kvalifikovanú terapiu čiastkových vývinových deficitov a umožňujeme tak predchádzať vzniku porúch učenia a správania u detí v predškolskom vedku.

Rovnako poskytujeme diagnostiku a terapiu deťom na 1. stupni ZŠ, u ktorých sa prejavili po nástupe do školy ťažkosti s výukou čítania, písania, alebo iné ťažkosti s učení, alebo správaním.

Pre bližšie informácie a dohovorenia diagnostického stretnutia nás kontaktujte na adrese sindelar@repcikova.sk.