Najnovšie

Kontakt

Chcete si dohodnúť osobnú návštevu? Radi vás privítame v našej škôlke.

Poverená vedením školy: Mgr. Laura Kilíková, tel. 0911 110 553

Ak chcete prihlásiť dieťa, najlepšie je vyplniť registračný formulár a my vás budeme kontaktovať.
Kontaktné údaje: Súkromná materská škola Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava

E: hviezdicky(at)hviezdicky.sk

W: hviezdicky.sk

Facebook: https://www.facebook.com/hviezdickyskolka

Twitter: @PreschoolTweet, Flickr: @hviezdicky