Najnovšie

Hviezdičky v učení

Rozvíjame poznanie dieťaťa aj jeho prežívanie, učíme ho prosociálnemu správaniu, objavujeme jeho umelecké, jazykové, či  matematické, alebo športové nadanie.