Najnovšie

Laura Kilíková

Laura Kilikova

Volám sa Lauri.

Som poverená riadením materskej školy. Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UMB a som kvalifikovanou učiteľkou materskej školy aj prvého stupňa základnej školy. Práca s deťmi ma veľmi napĺňa a snažím sa vložiť do nej všetko. Už ako malé dieťa som chcela byť učiteľkou.

Považujem sa za veľmi priateľskú a radostnú osobu, ktorá chce priniesť pozitívnu energiu do každého jedného nového dňa. Som veľmi tvorivá, zodpovedná, flexibilná. Rada si rozširujem vedomosti a poznatky v oblasti výchovy a vzdelávania detí aj predškolského veku.

U detí podporujem kreativitu a rozvoj kognitívnych schopností detí. Kladiem dôraz na bezpečnosť a v kruhu detí vytváram prostredie blízke tomu rodinnému, kde nesmie chýbať ani vzájomná úcta. Mojím cieľom je odovzdať nové poznatky a vedomosti.

Mojou najväčšou odmenou je vidieť prichádzať deti s úsmevom a odchádzať s peknými zážitkami.