Najnovšie

Mgr. Dominika Prekopová

Dominika Prekopova

Ahoj, ja som Dominika!

Moje meno je Mgr. Dominika Prekopová. Od februára 2022 som poverená riadením SMŠ Hviezdičky a je mi cťou viesť skvelú skupinu kolegýň, rodičov a najmä detí. Od začiatku sa snažím tvoriť príjemnú klímu a udržiavať priateľské vzťahy, tak ako na pracovisku, aj v mojej triede a s rodičmi. Aj napriek dobrým vzťahom mám rada systematický prístup a dodržiavanie pravidiel. Moja práca je mojím poslaním a veľmi ma baví, najmä tá v triede. Som triednou učiteľkou II.triedy a teším sa na nové výzvy v školskom roku 2022/2023.

Od detstva som sa hrala na pani učiteľku. Môj sen sa stal skutočnosťou nástupom na strednú pedagogickú školu a následne štúdiom na UKF v Nitre som sa stala plne kvalifikovanou učiteľkou. Popri práci som študovala na UK v Bratislave a úspešne školu ukončila v roku 2021. Aj napriek nízkemu veku mám za sebou 5 rokov praxe, brigády v rôznych zariadeniach – jasle a materské školy, táboroch a školách v prírode. Prečo som si vybrala práve materskú školu? Vaše deti sú ešte ako nepopísaný papier, čisté osobnosti, z ktorých by som s vašou pomocou chcela vychovať slušných, tolerantných, poctivých a múdrych ľudí. To, čo sa deti naučia v materskej škole je pevný základ pre život. Najradšej učím tak, aby z toho mali deti zábavu a zážitok.

Zo súkromia by som prezradila asi to, že som skôr umelecky zameraná na spev a viem hrať na nástrojoch (klavír, flauta). Ak by som mohla prezradiť svoje dominantné vlastnosti sú nimi empatia, tvorivosť a komunikatívnosť. V súkromí pasívne športujem, rada čítam knihy, milujem prírodu, prechádzky najmä v lese, západy slnka, šum mora, ale aj varenie a pečenie.