Najnovšie

Dominika Prekopová

Dominika Prekopova

Ahoj, ja som Dominika!

Od detstva mám rada deti a hrala som sa na pani učiteľku Dominiku. Môj sen sa stal skutočnosťou nástupom na pedagogickú školu a následne štúdiom na UKF v Nitre som sa stala plne kvalifikovanou učiteľkou.

Popri práci študujem na UK v Bratislave. Mám za sebou prax, brigády v rôznych zariadeniach, táboroch a školách v prírode. Prečo som si vybrala práve materskú školu? Vaše deti sú ešte ako nepopísaný papier, čisté osobnosti, z ktorých by som s vašou pomocou chcela vychovať slušných, tolerantných, poctivých a múdrych ľudí. To, čo sa deti naučia v materskej škole je pevný základ pre život. Najradšej učím tak, aby z toho mali deti zábavu a zážitok. Aktivity sa snažím prepájať a názorne predvádzať.

Veľmi ma baví spievať, tancovať, dramatizovať a hrať na nástrojoch (klavír, flauta). Som tvorivá, empatická a komunikatívna, avšak mám rada poriadok a pravidlá, ktoré si vždy s deťmi nastavím už na začiatku. V súkromí pasívne športujem, čítam knihy, ale najradšej mám cestovanie.

Svet je nádherný a rozmanitý a ja by som ho najradšej celý prešla! Ak sa mi to ale nepodarí, tak aspoň s prstom na mape s vašimi deťmi a ja sa nato veľmi teším!