Najnovšie

Bc. Róberta Šmotláková

Volám sa Róberta Šmotláková, no deti ma prezývajú Robka .

Študovala som učiteľstvo pre materské školy v Modre. Pokračovala som v štúdiu na UK v Bratislave, kde študujem aj v súčasnosti špeciálnu pedagogiku.

Práca s deťmi ma baví a napĺňa. Zaujímam sa o inklúziu vo vzdelávaní a v spoločnosti a snažíme sa o ňu spolu aj s mojimi kolegyňami v našej materskej škole. V materskej škole som pracovala na začiatku ako pani učiteľka a moje pole pôsobnosti sa rozšírilo minulý rok.

Stala som sa odborným zamestnancom – špeciálnou pedagogičkou. Mám na starosti podporný tím a starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Vo svojej práci využívam prvky z rôznych terapií a snažím sa deťom prostredníctvom nich rozvíjať ich osobnosť po všetkých stránkach. Rozmanitosť vnímam u všetkých detí a snažím sa ju v nich podoriť.

Vo svojom súkromí sa rada venujem rôznym športom ale najradšej behám. Milujem prírodu a krásy okolia při turistike. Rada čítam knihy, rôzne žánre ale aj odborné, z ktorých sa vždy naučím niečo nové. Som empatická, zábavná a snažím sa optimisticky myslieť a mať vždy dobrú náladu. Najviac to ocenia práve naše deti a vždy sa ku nám s radosťou vracajú.