Najnovšie

Súkromná materská škola Viedenská cesta 257, Bratislava

Kvalitný program

Viac

Láskavý tím

Viac

Skvelé prostredie

Viac
Stali sme sa centrom programu Dr. Sindelar
Stali sme sa centrom programu Dr. Sindelar

Klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Doc. Dr. Brigitte Sindelar pôsobila 10 rokov na Univerzitnej klinike pre neuropsychiatriu detí a mládeže vo Viedni. Od roku 1981 pracuje v súkromnej praxi a vedie sieť poradenských centier pre deti a mládež. Zároveň pôsobí na Súkromnej univerzite Sigmunda Freuda vo viedni ako prorektorka pre vedu a výskum a v oblasti akademického vzdelávania a odbornej psychoterapeutickej prípravy. Je nositeľkou Rakúskeho čestného vyznamenania za vedu a umenie.

Už v 70-tych rokoch začala Brigitte Sindelar zostavovať metódu na terapiu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií. Autorka vychádza z poznatkov kognitívnej a vývojovej psychológie a priebežne metódu aktualizuje. Jej výskum potvrdil, že oslabenia čiastkových funkcií v spracovávaní informácií môžu predstavovať príčinu porúch učenia a správania sa dieťaťa.

V našej MŠ realizujeme včasný skríning, diagnostiku a kvalifikovanú terapiu čiastkových vývinových deficitov a umožňujeme tak predchádzať vzniku porúch učenia a správania u detí v predškolskom vedku.

Rovnako poskytujeme diagnostiku a terapiu deťom na 1. stupni ZŠ, u ktorých sa prejavili po nástupe do školy ťažkosti s výukou čítania, písania, alebo iné ťažkosti s učení, alebo správaním.

Pre bližšie informácie a dohovorenia diagnostického stretnutia nás kontaktujte na adrese sindelar@repcikova.sk.

 

Zápis na školský rok 2022/23 – individuálne vzdelávanie
Zápis na školský rok 2022/23 – individuálne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Podmienky individuálneho vzdelávania,podrobnosti  overovanie osobnostného rozvoja a poplatok za individuálne vzdelávanie prediskutujeme na osobnom stretnutí, ktoré si prosím dohodnite mailom na adrese: hviezdicky@hviezdicky.sk.

Ak ste rozhodnutí požiadať o individuálne vzdelávanie Vášho dieťaťa v našej materskej škole, stiahnite si a vyplňte žiadosť a podpísanú nám ju pošlite na adresu: SMŠ Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava do 31. mája 2022. Na individuálne vzdelávanie prijímame v školskom roku 2022/23 maximálne 2 deti.

 

 

Zápis na školský rok 2022/2023 – denná dochádzka
Zápis na školský rok 2022/2023 – denná dochádzka

Zápis do našej materskej školy prebieha priebežne, využite komfortný online formulár.