Najnovšie

Kvalitný program

Viac

Láskavý tím

Viac

Skvelé prostredie

Viac
Stali sme sa centrom programu Dr. Sindelar
Stali sme sa centrom programu Dr. Sindelar

Klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Doc. Dr. Brigitte Sindelar pôsobila 10 rokov na Univerzitnej klinike pre neuropsychiatriu detí a mládeže vo Viedni. Od roku 1981 pracuje v súkromnej praxi a vedie sieť poradenských centier pre deti a mládež. Zároveň pôsobí na Súkromnej univerzite Sigmunda Freuda vo viedni ako prorektorka pre vedu a výskum a v oblasti akademického vzdelávania a odbornej psychoterapeutickej prípravy. Je nositeľkou Rakúskeho čestného vyznamenania za vedu a umenie.

Už v 70-tych rokoch začala Brigitte Sindelar zostavovať metódu na terapiu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií. Autorka vychádza z poznatkov kognitívnej a vývojovej psychológie a priebežne metódu aktualizuje. Jej výskum potvrdil, že oslabenia čiastkových funkcií v spracovávaní informácií môžu predstavovať príčinu porúch učenia a správania sa dieťaťa.

V našej MŠ realizujeme včasný skríning, diagnostiku a kvalifikovanú terapiu čiastkových vývinových deficitov a umožňujeme tak predchádzať vzniku porúch učenia a správania u detí v predškolskom vedku.

Rovnako poskytujeme diagnostiku a terapiu deťom na 1. stupni ZŠ, u ktorých sa prejavili po nástupe do školy ťažkosti s výukou čítania, písania, alebo iné ťažkosti s učení, alebo správaním.

Pre bližšie informácie a dohovorenia diagnostického stretnutia nás kontaktujte na adrese sindelar@repcikova.sk.

 

Zápis na školský rok 2022/23 – individuálne vzdelávanie
Zápis na školský rok 2022/23 – individuálne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Podmienky individuálneho vzdelávania,podrobnosti  overovanie osobnostného rozvoja a poplatok za individuálne vzdelávanie prediskutujeme na osobnom stretnutí, ktoré si prosím dohodnite mailom na adrese: hviezdicky@hviezdicky.sk.

Ak ste rozhodnutí požiadať o individuálne vzdelávanie Vášho dieťaťa v našej materskej škole, stiahnite si a vyplňte žiadosť a podpísanú nám ju pošlite na adresu: SMŠ Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava do 31. mája 2022. Na individuálne vzdelávanie prijímame v školskom roku 2022/23 maximálne 2 deti.

 

 

Zápis na školský rok 2022/2023 – denná dochádzka
Zápis na školský rok 2022/2023 – denná dochádzka

Zápis do našej materskej školy prebieha priebežne, využite komfortný online formulár.