Najnovšie

Denný plán činností

Každý pracovný deň sme Vám k dispozícii od 07:30 do 17:30 h. Program sa môže jemne upravovať podľa potrieb detí, počasia, akcií a iných mimoriadnych okolností. Počas dňa máme takýto program:

7:30 (do 08:15)    Príchod dieťaťa do materskej školy, voľná hra

8:15 – 09:00         Ranný kruh a rozcvičenie (zdravotné cvičenia)

9:00 – 09:30         Hygiena a desiata

9:30 – 10:15         Edukačné aktivity  (za pekného počasia v záhrade)

10:15 – 11:15        Aktívny pobyt vonku za kazdého počasia  (exteriérové hry, atletika/gymnastika)

11:15 – 12:30         Hygiena, obed, do pyžamiek, rozprávka

12:30 – 14:00         Popoludňajšia relaxácia / oddychové činnosti / spánok

14:15 – 15:00          Edukačné  a hrové aktivity, krúžky (za pekného počasia vonku)

15:00 – 15.30         Hygiena a olovrant

15:30 – 17:00        Krúžky, Voľná hra (za pekného počasia vonku), druhý olovrant, odchod dieťaťa domov

Počas roka organizujeme aj:

intenzívny predplavecký kurz v máji a júni zameraný na rýchly plavecký pokrok a samostatný pobyt vo vode a korčuliarsky kurz zameraný na plynulý pohybu na ľade a základy korčuliarskej techniky v zime (10 lekcií počas 2 týždňov) a lyžiarsky kurz dennou formou v Bratislave a okolí (5 dní)

medziškôlkarsky turnaj Kids´ Challenge vo florbale a v roztlieskavaní

výlety 

návštevy divadelných predstavení

divadielko v materskej škole, kúzelník

karnevaly a dni v maskách niekoľkokrát ročne (Halloween, Fašiangy, Deň detí)

oslavy narodenín a menín detí

Vianoce, Veľká noc, Deň pre mamy, Deň detí, Deň pre rodiny, slávnostné vyraďovanie školákov

– spoločné aktivity pre rodičov a deti