Najnovšie

Zverejnenie dokumentov

Školský vzdelávací program je prístupný v priestoroch materskej školy.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie (kliknite na link)