Najnovšie

Hviezdičky v umení

Umelecký talent detí rozvíjame hudobnými, speváckymi, tanečnými, výtvarnými a dramatickými aktivitami. Rozvíjame tak ich schopnosť vyjadriť svoje pocity a predviesť svoj talent.