Najnovšie

Sme online pre chýbajúce deti

Zapojíme Vaše dieťa, aj keď je doma.

Skúsenosti z online aktivít počas zatvorenia našej škôlky v čase pandémie COVID-19 nás presvedčili, že deti takéto spojenie so škôlkou vítajú a do online aktivít sa rady zapájajú. Dokonca naň výborne reagujú aj deti, ktoré nie sú v našej škôlke zapísané a dovtedy ju nepoznali. Mama Šimona, ktorý sa k nám pripojil cez domáci notebook, lebo jeho škôlka nemala počas zatvorenia žiadne aktivity, nám napísala: „Je to super, syn je spokojný, že nie je sám, že je medzi „kamarátmi,“, že niečo tvorí, potom o tom dosť aj rozpráva a prežíva. Napríklad aj dnes sme tvorili úlohu, čo pani učiteľka zadala, necíti sa sám len s mamou.  Program je preňho rozvojový a to, čo zvládne na hodine bez pomoci,  so mnou by nerobil, ani neskúsil. Pre mňa a môjho syna je online vyučovanie veľký prínos“, dodáva Lucia.

Preto sme sa rozhodli v online vyučovaní v našej škôlke pokračovať aj po návrate, a to pre deti, ktoré ešte zostanú doma, alebo ochorejú. Máme na to špeciálnu platformu a zabezpečené pripojenie. Takto nebude žiadne z nich chýbať!