Najnovšie

Zápis na školský rok 2022/23 – individuálne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Podmienky individuálneho vzdelávania,podrobnosti  overovanie osobnostného rozvoja a poplatok za individuálne vzdelávanie prediskutujeme na osobnom stretnutí, ktoré si prosím dohodnite mailom na adrese: hviezdicky@hviezdicky.sk.

Ak ste rozhodnutí požiadať o individuálne vzdelávanie Vášho dieťaťa v našej materskej škole, stiahnite si a vyplňte žiadosť a podpísanú nám ju pošlite na adresu: SMŠ Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava do 31. mája 2022. Na individuálne vzdelávanie prijímame v školskom roku 2022/23 maximálne 2 deti.