Posts found under: Nezaradené

Nenachajte svoje dieťa potajomky sa trápiť!

5 DÔVODOV, PREČO SA MALÉ DETI NAJČASTEJŠIE POTAJOMKY TRÁPIA

Mnohokrát si ani neuvedomujeme, ako sa voči malým deťom úplne bežne správame. Aké hlboké rany im nenápadne spôsobujeme svojím bezohľadným správaním.

Aj napriek tomu, že môžeme byť akýkoľvek starostliví rodičia a nechceme svojmu dieťaťu fyzicky ani psychicky  ubližovať, občas sa to predsa len môže stať. Stres a mnoho povinností, ktoré máme neraz zapríčinia, že sa nezachováme vo vypätej situácii voči deťom tak, ako by sme si želali. Inokedy sme zase benevolentní vo veciach, v ktorých by sme absolútne byť nemali, len aby sme im urobili radosť. A preto občas malé deti, bez toho, aby sme to vedeli, v noci plačú do vankúša. Kvôli nám. Čo presne teda môže spôsobovať detské trápenie?

1)  Nechávate malé deti sledovať hrôzostrašné správy alebo filmy v TV

Deti v útlom veku nemajú schopnosti, aby dokázali spracovať tragické reportáže či scény vo filme. Často krát sa rodičia pýtajú dieťaťa, či z toho nemá strach a ak dieťa odpovie, že nie, tak ho film nechajú dopozerať. Potom sa čudujú, prečo je nasledujúce dni, týždne dieťa podráždené, plačlivé a niekedy sa i v noci budí. Malé deti nedokážu rozpoznať, čo je hrané a čo je skutočné aj napriek tomu, že im poviete, že tú „babičku vo filme skutočne nezavraždili.“ Oni videli, že ju zavraždili. A tieto emócie v nich zostávajú nespracované a ťažia ich.

 

Jedna žena sa podelila o svoj zážitok, kedy ako 5 ročná plakávala doma večer do vankúša, pretože v správach všade vysielali, ako bolo jediné dieťa jednej prominentnej rodiny unesené priamo z vlastného domu zo svojej postele. Každú noc chodievala so strachom spať, že sa také niečo stane i jej. Jej rodičia nemali vôbec predstavu, ako hlboko ju sledovanie týchto večerných správ zasiahlo.

Deti nevedia, ako by mali hovoriť o svojom strachu z takýchto tragických udalostí. Ak už dieťa započuje nejakú tragickú informáciu, rodič by mu mal byť oporou, aby sa dieťa mohlo zo svojho strachu „vyžalovať.“  Vo všeobecnosti však platí, že rodičia by nemali deti dennému spravodajstvu vystavovať, nakoľko dnes sú všetky správy presýtené negatívnymi a tragickými udalosťami, aby pritiahli čo najviac divákov.

Deti vám veľa ráz odpovedia, že z filmu či danej správy nemajú strach, hoci ho majú, lebo sa v daný moment nechcú vzdať spoločnosti rodiny či priateľov.

Ich názor by preto pre vaše rozhodovanie nemal byť relevantný a mali by ste dať na svoju intuíciu, čo je už za akceptovateľnou hranicou.

 

2) Dovolíte malým deťom, aby boli svedkami vecí či rozhovorov, ktorým nemôžu rozumieť

Detský psychiater Michael Winterhoff vníma toto „zaťahovanie“ detí do dospeláckych debát ako veľmi zlý výchovný krok. Rodičia si chcú s deťmi budovať priateľské vzťahy, no nenachádzajú hranicu, za ktorú by už deti nemali vpustiť. Takou je napríklad hovorenie pred deťmi o vlastných problémoch či ľuďoch blízkych. Ak im dieťa nerozumie, žiada dovysvetlenie a rodičia mu ho často krát bez zaváhania poskytnú. Neuvedomujú si, že tak môžu dieťa neprimerane zaťažiť a spôsobovať mu obavy, ktoré vyplývajú z jeho nedostatočných vedomostí a životných skúseností v danej problematike.

Neraz napríklad rodičia rozprávajú o rozvode známych a rozpitvávajú pred deťmi detaily. Dieťa si môže takúto situáciu preniesť na vlastné prostredie a žiť v obave, čo ak budú „ďalší v poradí“ jeho rodičia. Každé vaše poškriepenie môže vnímať ako tragickú udalosť.

 

3) Hádate sa so svojím partnerom

Niektoré páry sa doslovne riadia odporúčaním komičky a herečky  Phyllis Diller: „Nikdy nechoďte do postele naštvaní. Buďte hore a bojujte.“ Myslíte si, že vás vaše deti cez tie tenké steny nepočujú? Počujú a nenávidia to. Ak počujú, ako na seba kričíte, urážate sa, majú strach, že niečo strašné sa ešte len stane. Neklaďte im na plecia toto bremeno. Deti nedokážu rozpoznávať, ako naliehavá a vážna je vaša hádka. Všetky hádky znejú pre nich vážne.

Ak komunikujete nejaký problém, snažte sa nerozohniť. Otočte sa k sebe tvárami a chyťte partnera za ruku. Stíšte sa. Takto si vytvoríte cestu, ako povedať partnerovi, čo vás trápi a nestratíte s ním kontakt. Ak budete pri sebe, zvyšovanie intenzity hlasu nebude nevyhnutné.

 

4) Hovoríte svojím deťom urážlivými menami a občas ich udriete

Ak používate negatívne pomenovania , čo o nich hovoria ako o hlupákoch, lenivcoch, zlých deťoch a pod. prestaňte s tým. Tieto slová idú deťom priamo do srdca a zraňujú ich viac, ako si dokážete predstaviť. Spomeňte si na svoje vlastné detstvo. Ak v ňom bolo čosi podobné, určite sa ľahko rozpamätáte na negatívne pocity, ktoré vám takéto slová spôsobovali. Neopakujte zlú históriu.

Ak deti bijete, učíte ich, že takéto správanie je v živote akceptovateľné a že takto skratovo sa riešia problémy, s ktorými si nevieme rady. Dosahovať disciplínu a určovať hranice môžete aj láskavo a s rešpektom voči deťom.

 

 

5) Rozvediete sa

Manželský terapeuti Gery a Joy Lundbergovci tvrdia, že rozvod je najväčší žiaľ, aký môže dieťa pocítiť. Ak si myslíte, že vaše dieťa je silné a nezasiahne ho to nijak dramaticky, verte, že zasiahne. Aj keď to robíte pre dobro detí.

V knihe The Unexpected Legacy of Divorce autorka Judith Wallerstein ponúka jedinú ukončenú štúdiu, ktorá poskytuje nazretie do toho, ako deti prežívajú rozvod svojich rodičov. Tvrdí, že tento zážitok sa im do ich ďalšieho života nezastaviteľne vráti. Vo svojej knihe píše: „ Pre deti je rozvod kľúčovým momentom, ktorý natrvalo zmení ich životy. Svet je vnímaný nanovo a ďaleko menej spoľahlivo, je nebezpečnejším miestom, pretože už nikdy viac nemôžu očakávať spoľahlivosť najbližších vzťahov. Viac ako čokoľvek iné predstavuje táto úzkosť definitívny koniec detstva.“

Prevzaté z portálu eduworld.sk

 

 


Čítajte viac

Materské a rodičovské príspevky 2015: Koľko dostanete a čo sa mení? – Najmama.sk

Materské a rodičovské príspevky 2015: Koľko dostanete a čo sa mení?

Materská bude vyššia, rodičovský príspevok však tento rok zostáva bez zmien. Pozrite si náš užitočný prehľad o všetkých aktuálnych príspevkoch pre rodičov.

S novým rokom už tradične prichádza aj mnoho zmien. A tie sa pochopiteľne týkajú aj všetkých príspevkov, na ktoré majú nárok rodiny alebo osamelí rodičia. Tento rok však došlo len k minimálnym zmenám. Koľko teda dostanete, ak ste na materskej, rodičovskej alebo tento rok porodíte? A ktoré príspevky sú pre vás aktuálne?

Prehľad výšky rodičovských dávok a príspevkov pre rok 2015

Materský príspevok 2015

 • Minimálna výška príspevku: 276 a 270 eur (30 a 31-dňový mesiac)
 • Maximálna výška príspevku: 792 a 819 eur (30 a 31-dňový mesiac)

Rodičovský príspevok 2015

 • Jedno dieťa:  203,20 eur
 • Dvojičky: 254 eur
 • Trojičky: 304,80 eur

Prídavok na dieťa 2015

 • Výška príspevku: 23,52 eur

Príplatok k prídavku na dieťa 2015

 • Výška príspevku: 11,02 eur

Príspevok pri narodení dieťaťa 2015

 • 1. – 3. dieťa matky: 829,86 eur
 • 4. a viac dieťa matky: 151,37 eur
 • Dvojičky a viactorčatá: +75,69 eur za každé ďalšie dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa 2015

 • Výška príspevku: 41,30 – 230 eur

K zlepšeniu situácie teda došlo len v jedinom prípade, kvôli zlému vývoju ekonomiky ostatné príspevky stagnujú a čakajú na ďalšie prehodnotenie aktuálnej situácie, povedzme si o jednotlivých príspevkoch viacej.

Aktuálne zmeny ohľadom materskej

Ide o príspevok, ktorý žena dostáva od nástupu na materskú dovolenku. V závislosti od počtu narodených detí sa tento príspevok odoberá 34 alebo 43 týždňov. Zmeny pre rok 2015 nastali kvôli zvýšeniu vymeriavacích základov. Percentuálny podiel ale zostal naďalej rovnaký.

Žena teda po nástupe na materskú dovolenku dostane 65 percent z jej pôvodného platu. Keďže sa však zvýšila minimálna mzda, odteraz dostanete materský príspevok minimálne 276 alebo 270 eur mesačne, v závislosti od počtu dní v mesiaci.

Zvýšila sa aj hranica najvyššieho možného materského príspevku. Doteraz mohli ženy pri mesiaci s 31 kalendárnymi dňami dostať maximálne 779  eur, no od nového roka je to už 819 eur (z vymeriavacieho základu cca. 1200 eur).

Ako je to s rodičovským príspevkom?

Tento druh príspevku začne žena poberať v čase, keď prestane čerpať materský príspevok, teda po 34. prípadne 43. týždňoch od nástupu na materskú.

Nárok na ňu vzniká do tretieho roku života dieťaťa, v prípade nejakého chronického ochorenia do šiesteho roku života. V minulé roky sa mladé rodiny s deťmi mohli tešiť aspoň z malého prilepšenia.

Naposledy sa suma rodičovského príspevku zvýšila takmer o štyri eurá. Tento rok sa však vládla rozhodla nezmeniť limit životného minima.

Zmrazenie tejto sumy sa negatívne odrazilo aj na ostatných príspevkoch pre rodičov, ktoré zostávajú tento rok nezmenené.

Rodičia si teda naďalej prilepšia v prípade jedného dieťaťa o 203,20 eura mesačne a v prípade dvojičiek o 254 eur mesačne. Pri trojičkách je táto suma zvýšená na 304,80 eura.

Prídavok na dieťa nezmenený

V tomto prípade ide o pravidelný každomesačný príspevok, ktorý dostávajú rodičia nezaopatrených detí do 25. roku.

Podmienkou je, že v tomto období musí navštevovať školu a pravidelne to aj od 16. narodenín každý rok dokladovať.

Žiaľ, i v tomto prípade sa výška príspevku oproti minulému roku nezmenila. I ten sa odvíja od určenia životného minima. Rodičia si teda každý mesiac prilepšia stále o 23,52 eur na jedno dieťa.

Príplatok ku prídavku na dieťa – kto má nárok?

Nárok naň majú osoby, ktoré sú poberateľmi niektorého z dôchodkov a taktiež zároveň nevykonávajú žiadnu zárobkovú činnosť.

Z tohto dôvodu si teda nemôžu uplatniť ani daňový bonus. I v tomto prípade platí pravidlo, ktoré bolo uplatnené pri predošlých príspevkoch.

Jeho výška zostáva i v nasledujúcich mesiacoch 11,02 eura na jedno dieťa. Vláda sa k tomuto kroku rozhodla pristúpiť kvôli nevyrovnanosti štátneho rozpočtu a negatívnemu vývoju našej ekonomiky.

Príspevok pri narodení dieťaťa – naďalej platí pre prvé tri deti

Na túto formu príspevku má nárok každá matka, ktorá porodila dieťa. V prípade nešťastnej udalosti a úmrtiu matky tento nárok na seba preberá otec dieťaťa.

Pri prvom až treťom pôrode dostane matka príspevok vo výške 829,86 eur. Ak žena porodila svoje štvrté a ďalšie dieťa, jeho suma sa zvyšuje na 151,37 eura. Pokiaľ sa žene narodili dvojičky alebo viactorčatá, za každé ďalšie dieťa dostane navyše 75,69 eura.

Tento príspevok dostanú rodičia buď v daný kalendárny mesiac, keď sa ich potomok narodil, alebo najneskôr nasledujúci kalendárny mesiac. O vyplatenie príspevku môže požiadať buď zaslaním na účet, alebo zaslaním hotovosti na adresu jej bydliska.

Príspevok na starostlivosť o dieťa takisto bez zmien

Poskytuje sa rodičom alebo náhradným rodičom dieťaťa do troch, v prípade zlého zdravotného stavu do šiestich rokov.

Tento príspevok má slúžiť na úhradu výdavkov, ktoré vynaložili na starostlivosť o dieťa. Napríklad na pokrytie nákladov na štátnu či súkromnú materskú škôlku. Nárok na tento príspevok získava osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť alebo je prihlásená na dennú formu štúdia akéhokoľvek typu škôl.

Výška príspevku je od 41,30 eur do 230 eur na mesiac. Tieto výdavky však musí rodič pravidelne dokladovať. Ak ide o úplnú rodinu a tieto podmienky spĺňajú obaja rodičia, nárok na príspevok môže uplatniť len jeden z nich.

Prevzté z portálu Najmama, Foto: Dreamstime.com

Nezabudnite, ak pracujete, alebo ste študentka na dennom štúdiu a chcete využiť náš flexi program starostlivostli, budete ho mať s príspevkom a našou zľavou úplne zadarmo. Informujte sa u nás!

Čítajte viac
 • Kontaktujte nás: